115

Innfri energikrav med solceller og bidra til det grønne skiftet

Solceller er en kostnadseffektiv måte å innfri formelle energikrav til bygg og samtidig bidra til det grønne skiftet.

Av Midt Energi

Silje Nystrand Larsen

Midt Energi

16. juni 2021
Solceller på fasade av kommunalt næringsbygg
Solceller på fasade av kommunalt næringsbygg
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210616093143618.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210616093143700.jpg?maxwidth=900
0

Co2-utslipp og endringene i klimaet er noe som opptar de fleste, og det finnes ingen bransjer eller sektorer som ikke er berørt av de mange tiltakene som må og bør settes i verk for å hindre klimakrisen. Det handler både om å redusere utslipp, oppgradere bygninger for å senke strømforbruket og å tenke smart når det gjelder logistikk, transport og liknende.

Ønsker deres bedrift å bidra til det grønne skiftet, finnes det flere muligheter. Én av dem er å investere i teknologi som høster energi fra solen – altså solceller. Dette er en teknologi som har vært med oss i mange tiår allerede, og mange forbinder det kanskje med sparsommelig strømforbruk på hytta om vinteren. De seneste årene har solceller imidlertid begynt å bli virkelig interessant som en energikilde som faktisk monner i det daglige. Det gjelder både for eneboliger og småhus, men også for større bygg og næringseiendommer.

For større bygg og næringseiendommer ligger forholdene ofte godt til rette for å installere solceller. Her er det ofte mye ledig plass på taket og som regel er det snakk om flate eller tilnærmet flate tak. Dermed er det både plass til et riktig dimensjonert anlegg som gir strømproduksjon som monner, samtidig som det er enklere å vinkle panelene i best mulig retning med tanke på solinnstråling. En del næringsbygg er dessuten såpass høye at de rager over mange av hindrene som typisk kaster skygge på lavere bygg.

2090
Falseb-0
0

Rimelig måte å bli grønnere på

Å produsere strøm til egen næringsvirksomhet via solceller kan dessuten være økonomisk smart. For det første er det ingen nettleie eller offentlige avgifter på strøm dere produserer og bruker selv, og i tillegg reduseres behovet for å kjøpe strøm fra nettet. Dessuten er det mulig å selge strøm tilbake til nettet, for eksempel dersom dere er Plusskunde hos Midt Energi. Det skal også nevnes at næringsbygg, i motsetning til de fleste privatboliger, som regel bruker mest strøm på dagtid – altså den tiden på døgnet der et solcelleanlegg produserer mest energi. Det gjør det enda mer fornuftig å gå for solceller.


For det andre er ikke selve investeringen spesielt stor. Det henger blant annet sammen med at det kreves få inngrep i bygget for å montere solcellepanelene på taket – både på nybygg og eksisterende bygg. Hos Midt Energi er det også mulig å lease et helt anlegg i opptil 8 år. Dermed sitter ikke dere med risiko eller ansvar for montering, drift eller vedlikehold – det håndterer vi. Dere kan bare høste av fordelene.


Velger dere å gå for et solcelleanlegg signaliserer dere også til omverden at deres bedrift er opptatt av klima og miljø, at dere tar et ansvar for å bidra i det grønne skiftet og at dere tar aktive grep for å bidra til reduserte utslipp av klimagasser. Husk at stadig flere legger vekt på bedrifters miljøprofil når de velger hvem de skal handle med, noe som både gjelder privat- og næringskunder.

1457
Falseb-0

Svarer på formelle krav

Det stilles stadig flere formelle krav og regler når det kommer til smarte energiløsninger, redusert strømforbruk og liknende. I henhold til TEK17 skal for eksempel bygninger med over 1000 m2 oppvarmet BRA dekke 60 % av normert netto varmebehov med energifleksible varmesystemer. Det vil si systemer der varmebehovet kan dekkes med ulike varme- eller energikilder. Her kan solceller spille en rolle. For bygg der det er aktuelt med BREEAM-klassifisering, vil solceller være positivt.

Også internasjonale krav, slik som EUs bygningsenergidirektiv, spiller inn når det gjelder energiløsninger. Formålet med bygningsenergidirektivet er å fremme bygningers energiytelse, og inneholder blant annet bestemmelser om:


  • beregningsmetode for bygningers energiytelse
  • minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter,
  • minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, bygningselementer og tekniske systemer
  • nasjonale planer for nesten-nullenergibygninger
  • energimerking av bygninger


Ved å investere i solkraft, kan en del av disse kravene oppfylles på en kostnadseffektiv måte. Det er også verdt å merke seg at TEK17 gir inntil 10 kWh/m2 høyere rammekrav per år til bygg som produserer egen fornybar elektrisitet. Forutsetningen er at den fornybare elektrisitetsproduksjonen er på minst 20 kWh/m2 oppvarmet BRA per år.


Her kan du lese mer om solceller til næringsbygg. Vi finner løsninger som sørger for maksimal utnyttelse av potensialet for produksjon av solenergi på taket til ditt næringsbygg. 

Ring 72 43 80 00 for å snakke med oss om solceller.

1583
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210421111341932.png #FFFFFF
Les også