115

Slik får du varig reduksjon i strømutgiftene

Et alternativ er å tenke nytt rundt hvor strømmen som brukes, kommer fra. Det er det åpenbart mange som har gjort, og solcellebransjen melder at interessen rundt solceller har skutt i taket siden tidlig høst 2021. Den økende interessen kommer både fra privat- og næringskunder.

Av Midt Energi

Silje Nystrand Larsen

Midt Energi

4. mars 2022
Solceller gir det forutsigbarhet og en varig reduksjon i strømkostnadene.
Solceller gir det forutsigbarhet og en varig reduksjon i strømkostnadene.
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220304100150875.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220304100151375.jpg?maxwidth=900
0

Høsten og vinteren 2021/2022 har vært preget av historisk høye strømpriser i de sørlige delene av Norge, og situasjonen har blant annet ført til at regjeringen har etablert økonomiske støtteordninger for å hjelpe innbyggerne med å håndtere de høye kostnadene.   Prisene vi har sett denne vinteren vil trolig ikke holde seg over tid, men det er ingen grunn til å bli overrasket om vi må forholde oss til høyere priser enn vi har vært vant til de siste årene. Ifølge NVEs kraftmarkedsanalyse vil gjennomsnittlig kraftpris ligge rundt 50 øre/kWh frem mot 2040, men det er viktig å huske på at været og andre eksterne faktorer kan gi svært sterke utslag i begge retninger.


Det er med andre ord gode grunner til å tenke gjennom hvilke tiltak du kan iverksette for å få varige reduksjoner i strømforbruket. Vi kan blant annet nevne:


  • Etterisolere, skifte vinduer og dører mv.
  • Investere i teknologi som følger med på og setter i verk tiltak for å unngå for høyt forbruk
  • Oppgradere til utstyr som bruker mindre strøm, eksempelvis kjøleskap, vaskemaskin og oppvaskmaskin
1073
TrueFalsec-407

Egenprodusert strøm

Et svært aktuelt alternativ er å tenke nytt rundt hvor strømmen som brukes, kommer fra. Det er det åpenbart mange som har gjort, og solcellebransjen melder for eksempel at interessen rundt solceller har skutt i taket siden tidlig høst 2021. Den økende interessen kommer både fra privat- og næringskunder.

Grunnen til at solceller øker så veldig i popularitet henger sammen med at de kan gjøre både privat- og næringskunder mindre sårbare overfor svingningene i strømprisene. Å kjøpe strømmen fra nettet betyr som kjent at du både må betale en pris per kWh, samt nettleie og offentlige avgifter. Strømmen fra et solcelleanlegg på taket innebærer ingen slike kostnader, og dersom du er plusskunde hos Midt Energi kan du også selge strøm tilbake til nettet i perioder der produksjonen er høyere enn forbruket. Et solcelleanlegg vil ikke kunne dekke hele strømforbruket gjennom året, men kan være et svært godt bidrag til å redusere energikostnadene ettersom andelen strøm du kjøper via det ordinære nettet reduseres.

1066
TrueFalsec-407
0

Lønnsomt over tid

Å montere solceller er selvsagt forbundet med en kostnad, men det viktig å legge til grunn et langsiktig perspektiv når du vurderer kostnader og mulighet for gevinster. I mange tilfeller er kostnaden tjent inn igjen i løpet av 10 – 15 år som følge av lavere strømutgifter. Jo høyere strømprisene er, dess kortere tid tar det å tjene inn kostnaden. Det er også verdt å huske at levetiden på et solcelleanlegg gjerne er 25 – 30 år eller mer, noe som betyr at investeringen som regel er lønnsom over tid.


Det er dessuten mulig å få Enova-støtte dersom du vil investere i solceller, og støtteordningene har nettopp blitt enda bedre enn de var. Tidligere var det mulig å få inntil 26 250 kroner av Enova, men nå er det mulig å få hele 47 500 kroner i støtte*. Støtten er delt i to, og det gis:


  • 7500 kroner til selve installasjonen
  • 2000 kroner per kW installert effekt, inntil 20 kW.


Legger vi til grunn gjennomsnittlig størrelse på solcelleanlegg som fikk Enova-støtte i 2018, vil det være mulig få ca. 20 000 kroner i støtte. Det tilsvarer et anlegg med en ytelse på ca. 6,6 kW.  Hos Midt Energi har et slikt anlegg en estimert pris på ca. 124 000, men vil koste deg ca. 104 000 når støtten fra Enova regnes inn.


Du bør dessuten vite at det er mulig å få 10 000 i støtte dersom du installerer teknologi for smart strømstyring. Det vil si teknologi som styrer strømforbruket på en måte som både er bra for strømnettet og for din lommebok.

*Fra 2. oktober 2023 reduserte Enova støtten til solcelleanlegg fra 2.000 kroner per kW installert til 1.250 kroner. Satsen på 7.500 for selve installasjonen opprettholdes. Les mer på Enova sine sider.

Sjekk hva som er mulig

Ønsker du nærmere innblikk i hvor mye et solcelleanlegg på taket kan koste, anbefaler vi deg å prøve vår Solcellekalkulator. Her får du både en pekepinn på kostnader, estimert årsproduksjon i kWh og hvor mye Enova-støtte det er mulig å få. På nettsidene våre finner du også annen nyttig informasjon om solcelleanlegg og solenergi. Vi kan også levere anlegg til næringsbygg og driftsbygninger i landbruket, og tilbyr blant annet leasingavtaler på inntil åtte år til bedrifter.

2161
TrueFalsec-407
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210421111341932.png #FFFFFF
Les også