120
SWITCH SECTION

Solceller med mulighet for lagring av strøm

Uten at du trenger et fysisk batteri

Av Midt Energi

Silje Nystrand Larsen

Midt Energi

26. februar 2024
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240223143845720.jpeg https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240223143845720.jpeg
0

To faktorer har preget prisbildet på strøm de siste par årene. For det første har prisene økt veldig, og for det andre varierer de mye mer enn vi har vært vant til. Den første utfordringen har mange valgt å gjøre noe med ved å montere solceller på taket. Logikken bak dette er veldig enkel: ved å bruke egenprodusert energi reduserer du mengden energi du må kjøpe fra nettet, og dermed får du lavere strømregninger. Det er heller ingen nettleie eller avgifter på egenprodusert energi.


Utfordringen med mer varierende priser er ikke fullt så enkel å løse med solceller. Det henger sammen med at energien som produseres må brukes omgående. Noen ganger har du flaks, slik at anlegget produserer bra samtidig som timesprisen på kraft fra nettet er høy. Andre ganger er det slettes ikke slik. Hadde du hatt et batteri der overskuddsstrøm ble lagret for senere bruk, eksempelvis i perioder med høy pris, kunne du løst utfordringen. Slike batterier finnes, men de er forholdsvis dyre og gjør solcelleanlegget mindre lønnsomt.

1021
TrueFalsec-407
0

Sett strømmen på konto

Midt Energi er en totalleverandør av strøm og solcelleanlegg til alle typer bygg, og vi tilbyr faktisk energilagring uten at du trenger et kostbart batteri. Vi har nemlig noe som heter solkonto, som egentlig kan sies å være et virtuelt batteri. Alle privatpersoner som er plusskunder hos Midt Energi kan inngå avtale om solkonto.


Med en solkonto vil solenergi du ikke får brukt selv, automatisk overføres til solkontoen. Der blir den stående helt til du selv velger å bruke den. Du kan med andre ord fylle kontoen med overskuddsstrøm på sommeren og bruke den om vinteren. Det er mulig å spare inntil 18 måneder før du må gjøre uttak.


Det som egentlig skjer når du har en solkonto, er at vi flytter oppgjøret fra den måneden produksjonen skjedde til en valgfri måned. Hvis du gjør uttak fra solkontoen din i januar, blir dette uttaket kreditert når forbruket for januar faktureres i februar. Sagt på en annen måte, bruker du beholdningen på solkontoen til å betale en senere faktura. Dette vises som en rabattlinje på fakturaen og påvirker ikke måleverdier, nettleie, eller strømstøtte. Prisen på uttaket settes den måneden du velger å gjøre uttak.


Du bestemmer

Når du gjør uttak fra solkontoen, må du bestemme deg for en gitt mengde kWh du vil ta ut. Dette må gjøres i samme måned som du er i. Viser forbruket seg å bli lavere enn mengden du har tatt ut, vil det overskytende bli overført til neste måned. Én måte å gjøre dette på, er ved å vurdere behovet for uttak i slutten av hver måned. Har strømprisene vært høye i måneden som har gått, kan du gjøre uttak og dermed redusere størrelsen på regningen som snart er på vei. Du kan altså gjøre disse vurderingene i ro og mak fra måned til måned.

1904
TrueFalsec-407
0

Skaff deg en Puls-måler

AMS-målere har en egen utgang der du kan koble til utstyr som gir deg innsikt i ditt eget strømforbruk. Hos Midt Energi kan våre kunder bestille en såkalt Puls-sanntidsmåler som kan kobles til denne utgangen. Da vil Midt Energi sin app vise deg strøm- og effektforbruket ditt i sanntid. Uten Puls-sanntidsmåler ser du de ferskeste tallene fra dagen før.


Det vil si at du både får informasjon om hvor mye strømmen koster og hvor mye strøm du bruker. Dette gir deg de beste forutsetningene for å gjøre praktiske grep som reduserer forbruket. Du kan også aktivere push-varsel fra appen slik at du får beskjed når du nærmer deg en døgnmaks som vil gi deg høyere nettleie.


Har du solcelleanlegg vil Puls vise deg sanntidsinformasjon om hvorvidt du selger eller kjøper strøm. For kunder som har solkonto, betyr det at Puls-måleren viser deg sanntidsinformasjon om hvor mye strøm som overføres til kontoen. Dette er nyttig informasjon, men Puls kan også brukes mer praktisk. Ser du at produksjonen fra solcelleanlegget er høy, kan du for eksempel sette på vaskemaskinen eller lade elbilen. Dette gir best økonomi ettersom du slipper nettleiekostnadene på egenprodusert energi. Og skulle du ikke klare å bruke alt som produseres, går det rett inn på solkontoen.


Les mer om våre ulike plusskundeavtaler og solkonto på www.midtenergi.no.

1679
TrueFalsec-407
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210421111341932.png #FFFFFF
Les også