115
SWITCH SECTION

Varme tips for en kald vinter

Din guide for å ta kontroll og holde strømregningen lav

For Midt Energi

Silje Nystrand Larsen

Midt Energi

9. november 2023
For Midt Energi

Silje Nystrand Larsen

Midt Energi

8. november 2023
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231108100327668.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231108100327752.jpg?maxwidth=900
0

Ifølge markedet og eksperter på strømpriser, kommer vinterens strømpriser til å ligge på mellom 100 og 200 øre per kilowattime inkludert nettleie. Det er lavere enn vi opplevde forrige vinter. Det vil fremdeles være store prisforskjeller i ulike deler av landet, og prisområdene for Midt Norge og Nord Norge vil trolig ha lavere priser enn de sørlige.

Blant de viktigste faktorene som bidrar til lavere strømpriser, kan vi nevne at:

  • Det er god fyllingsgrad i vannmagasinene og bra med snø i fjellområdene. Det betyr at det er gode muligheter for å produsere vannkraft i vinter.
  • Europa har blitt mindre avhengig av russisk gass og gassprisene har sunket betydelig sammenliknet med forrige vinter.
  • Vind- og solkraftproduksjonen i Europa er økende. Dette har positiv effekt på nordiske strømpriser.

Det skal imidlertid ikke så mye til for at prisene blir høyere enn estimatene tilsier. Det handler blant annet om at produksjon av sol- og vindkraft er væravhengig. Med dårlige værforhold synker produksjonen og prisene kan komme til å stige. Generelt sett må vi også forvente større prisvariasjoner, både fra dag til dag og uke til uke.

En lang og kald vinter vil også kunne påvirke prisene i negativ retning. Selv om europeiske gasslagre er relativt fulle, blir reservene fort brukt opp dersom vi opplever et par kalde måneder. Det kan føre til kraftig prisstigning på strøm i Norge.

Bli strømsjef i ditt eget hjem

Selv om prisutsiktene ser bedre ut enn for ett år siden, er det fremdeles gode grunner til å bli mer energieffektiv. Det kan du eksempelvis oppnå ved å bruke mindre strøm, bruke strømmen smartere eller ved å produsere din egen energi via solceller.

Trenger du hjelp til å bruke mindre strøm eller bruke den smartere, bør du sjekke ut Midt Energi sin app. Den er gratis for alle våre kunder og lar alle i husstanden logge på for å bruke funksjonene den byr på. I appen er det mulig å:

  • Se morgendagens spotpris og en prisprognose for de neste fem dagene – og planlegge strømforbruket de neste dagene basert på dette.
  • Få oversikt over de tre døgnmaksene som utgjør grunnlaget for kapasitetsleddet på nettleien og hva det vil koste å gå opp til neste kostnadstrinn.
  • Smartlade elbil
  • Å følge strømforbruket i sanntid ved å kjøpe og montere Puls sanntidsmåler

Lag din egen strøm

Husk at du også kan få en varig reduksjon i strømkostnadene ved å montere solceller som kan dekke deler av strømforbruket gjennom året. Du betaler ikke pris per kWh, nettleie eller offentlige avgifter på strøm du produserer og bruker selv. Det viser seg også at de som monterer solcelleanlegg blir mer bevisst på strømforbruket sitt. Er du plusskunde hos Midt Energi kan du også selge strøm tilbake til nettet i perioder der produksjonen er høyere enn forbruket.

I mange tilfeller er kostnaden for å montere et solcelleanlegg tjent inn igjen i løpet av 10 – 15 år. Jo høyere strømprisene er, dess kortere inntjeningstid. Da levetiden på et solcelleanlegg gjerne er 25 – 30 år eller mer, er dette som regel en lønnsom investering over tid. Montering av solcelleanlegg utløser inntil 32 500 kroner i støtte fra Enova per november 2023.

Ønsker du mer informasjon om hvor mye et solcelleanlegg kan koste, anbefaler vi deg å prøve vår Solcellekalkulator. Her får du både en pekepinn på kostnader, estimert årsproduksjon i kWh og hvor mye Enova-støtte det er mulig å få.

Sjekk denne artikkelen for flere tips til hvordan du kan spare strøm.

3503
TrueFalsec-407
left -1 TrueFalsec-407
TrueFalsec-407
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210421111341932.png #FFFFFF
Les også